Czym jest dostępność cyfrowa?

INKLUZYWNE SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Dostępność cyfrowa nie jest drobiazgiem ani życzeniem małej grupy ludzi. Jest to podstawowe prawo osób niepełnosprawnych, które zasługują na szacunek i możliwości bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Działania integracyjne to podstawa nowoczesnego społeczeństwa, w którym usługi są dostępne dla wszystkich. Włączenie do społeczeństwa nie jest trendem, ale potrzebą.

ISTOTA W BIZNESIE

Dostępność cyfrowa to podstawa dla zespołów programistycznych i organizacji, które chcą tworzyć rozwiązania wysokiej jakości. Takie rozwiązania cyfrowe poprawiają wrażenia użytkownika i satysfakcję nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wszystkich użytkowników. Poprawiają postrzeganie i markę firmy, zachęcają do innowacji i poszerzają zasięg rynkowy firmy.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO

Największym błędem, którego nie powinno się powtarzać, jest tworzenie czegoś, a następnie odkrywanie, że istnieją ograniczenia. Tak samo jak trudno jest zbudować budynek, a następnie go zaadaptować, to samo dzieje się z infrastrukturą cyfrową.

Trzeba śmiało tworzyć dobre przykłady planowania i uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników. Wyznacza to wysoki standard dla integracyjnego środowiska cyfrowego, w którym każdy ma równie łatwy dostęp do ważnych informacji.

Dostępność cyfrowa zapewnia równy udział i aktywną rolę wszystkich członków społeczeństwa, większą dostępność e-usług oraz rozwój społeczeństwa zintegrowanego.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA - CEL I PODSTAWOWE ZASADY

Celem jest umożliwienie każdemu bez względu na problemy wzrokowe, słuchowe, ruchowe, poznawcze lub neurologiczne do:
  • postrzegania informacji i elementów interfejsu użytkownika
  • zarządzania interfejsem użytkownika
  • zrozumienia informacji i sposobu działania interfejsu użytkownika
  • dostępu do treści niezależnie od technologii
  • współtworzenia i tworzenia w środowisku online
Internet i technologia zapewniają niezbędny dostęp do informacji i umożliwiają interakcję osobom z ograniczeniami. Zwłaszcza w czasach, gdy jesteśmy coraz bardziej zależni od cyfrowego świata

FOR WEB ACCESSIBLE TO EVERYONE

With Omoguru Widget one-fifth of the population browse and reads your website easier.