Što je digitalna pristupačnost?

INKLUZIVNO DIGITALNO DRUŠTVO

Pristupačnost nije zgodna sitnica ili želja male skupine ljudi. Ona je osnovno ljudsko pravo osoba s teškoćama, koje zaslužuju poštovanje i pravedne mogućnosti da budu aktivni sudionici u društvu. Inkluzivno djelovanje osnova je modernog društva u kojem su usluge dostupne svima. Inkluzivnost nije trend, već potreba.

VAŽNOST U POSLOVANJU

Pristupačnost je osnova za razvojne timove i organizacije koje žele stvarati rješenja visoke kvalitete. Takva digitalna rješenja poboljšavaju korisničko iskustvo i zadovoljstvo ne samo osoba s teškoćama već svih korisnika. Ona poboljšavaju percepciju i brand tvrtke, potiču inovaciju te šire tržišni doseg tvrtke.

DIGITALNA PRISTUPAČNOST I UKLJUČIVO DRUŠTVO

Najveća pogreška koju ne bi trebali ponavljati je stvoriti nešto i onda otkriti da ima ograničenja u korištenju. Kao što bi bilo teško izgraditi zgradu, a onda je poslije prilagoditi, slično se događa i sa digitalnom infrastrukturom.

Potrebno je odvažno kreirati dobre primjere planiranja i uvažavanja potreba svih korisnika. Time se postavlja visoki standard inkluzivnog digitalnog okruženja u kojem je svima jednako lako pristupiti njemu važnim informacijama.

Digitalna pristupačnost osigurava ravnopravno sudjelovanje i aktivnu ulogu svih građana, veću dostupnost e-usluga i unaprijeđenje uključivog društva.

DIGITALNA PRISTUPAČNOSTI – CILJ I OSNOVNA NAČELA

Cilj je omogućiti svima bez obzira na vizualne, slušne, motoričke, kognitivne ili neurološke poteškoće da mogu:
  • percipirati informacije i sastavne dijelove korisničkog sučelja
  • upravljati korisnički sučeljem
  • razumjeti informacije i način rada korisničkog sučelja
  • pristupiti sadržaju bez obzira na tehnologiju te
  • doprinositi i stvarati u internetskom okruženju
Internet i tehnologija pružaju bitan pristup informacijama te omogućuje interakciju mnogima s teškoćama. Osobito u vrijeme kada sve više ovisimo o digitalnom svijetu.

ZA WEB PRISTUPAČAN SVIMA

Uz Omoguru Widget petina populacije lakše čita i pretražuje vaš online sadržaj.