OMO(B)LOG

Čitanje sadržaja web stranica na sasvim drugačiji način

18 svibnja, 2021
by admin

Autor:

Tomislav Juzbašić
neovisni stručnjak za asistivne tehnologije

Korisnici čitača ekrana mogu biti potpuno slijepe osobe ili osobe s određenim ostatkom vida.

Prva grupa korisnika se oslanja isključivo na čitač ekrana koji je u stvari dvokomponentni softver. Sastoji se od samog čitača ekrana koji informacije koje proizvode operativni sustavi i programi, pa tako i sadržaj web stranica analizira i pretvara u oblik razumljiv i dostupan slijepim osobama. Te informacije su onda korisnicima dostupne putem govorne komponente čitača ekrana koja se zove govorni program. Čitač ekrana te iste informacije također može prezentirati na brajici putem uređaja koji se zove brajični redak ili brajični display. Dok videće osobe jednim pogledom na ekran mogu dobiti ukupan dojam izgleda i sadržaja neke web stranice, slijepe osobe taj sadržaj konzumiraju na sasvim drugačiji način.

Čitač ekrana, kako smo već naveli analizira sadržaj web stranice te ga pretvara u oblik dostupan i razumljiv slijepim osobama. Da bismo stvar pojednostavnili, slijepa osoba, korisnik čitača ekrana se po sadržaju stranice kreće linijski, što znači da je stranica predstavljena kao dokument s redcima teksta. Sve vizuale, razmještaj teksta na stranici se prezentiraju linijski,  tako da korisnik nema dojam o razmještaju određenih dijelova stranice na samom ekranu.

digitalna pristupačnost ilustracija tea jurisic

Ilustracija: Tea Jurišić

Da bi se korisnicima čitača ekrana olakšao pristup informacijama s weba, potrebno je u samoj izradi stranice implementirati potrebne navigacijske i strukturalne elemente jer upravo njih čitači ekrana koriste za prezentiranje i lakše snalaženje slijepim osobama u konzumaciji sadržaja.

Važnost pravilne implementacije prisutupačnosti web sadržaja

Takvi su elementi primjerice naslovi, tablice, razne vrste kontrola ili gumba koji su vizualno prisutni na stranici. Za mnoge od tih elemenata čitači ekrana imaju kombinacije tipki, ili pokreta na ekranu osjetljivom na dodir u slučaju mobilnih telefona. Tako se recimo po naslovima “heading” korisnik kreće pritiskom na tipku slova h. Kako struktura naslova može ići u dubinu, tako se i korisnik može kretati po tim razinama naslova, za naslov heading razine 1 na tipkovnici se pritisne brojka 1, za razinu 2 brojka 2 itd. Za brzo pozicioniranje na neku tablicu, potrebno je pritisnuti slovo t, dok se za neko polje za upis teksta treba pritisnuti slovo e. Radi efikasnosti u radu, čitači ekrana mogu pomoću kombinacija tipki iz sadržaja stranice izdvojiti samo određenu vrstu elemenata. Tako primjerice uz pomoć jedne kombinacije tipki možemo izdvojiti samo poveznice, samo naslove, samo polja za upis itd.

testiranje digitalne pristupačnosti rezultati

Kao što vidimo, za slijepe osobe kretanje i konzumacija sadržaja mogu biti zahtjevni jer iziskuju dublje poznavanje terminologije web stranica i izraza koje za njihovo prezentiranje čitači ekrana koriste, te poznavanje mnoštva kombinacija tipki na tipkovnici ili pokreta na ekranima pametnih telefona. Upravo je zato važna pravilna implementacija standarda pristupačnosti web sadržaja. Na taj način se slijepe osobe puno jednostavnije i brže mogu koristiti ponuđenim sadržajem.

Ako se ovi elementi ne ugrade ili se njihova upotreba ne odradi na pravilan način, korisnik se može naći u problemu i izgubiti u samom sadržaju ili mu za čitanje i konzumacije tog sadržaja treba puno više vremena. Danas se to ne odnosi samo na sadržaje nekog slobodnog karaktera nego i na edukaciju i svakodnevno komuniciranje s društvom i državnim sustavom. Tu su i razne vrste usluga tipa internet i mobilnog bankarstva, online kupnja itd.

Iako se stanje ponešto popravlja potrebno je još puno informiranja javnosti o nužnosti ovakvih prilagodbi. 

ReadAble
KLJUČAN DODATAK ZA DIGITALNU
PRISTUPAČNOST
#1 rješenje za pristupačan web, jedino s mobile first dizajnom

Saznaj više o ReadAble.